Evenimente
0

Un an bun pentru proiectele europene in educatie

CONFERINȚA DE PRESĂ PRIVIND ÎNCHEIEREA PROIECTULUI POSDRU/156/1.2/G/136845 Asociația CITYAUDIT.RO, OPERATIONS RESEARCH și UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI organizează în data de 13.11.2015 conferinţa de încheiere a proiectului regional “Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi competenţe profesionale sporite pentru studenţii din Regiunea Nord-Vest” Evenimentul va avea loc în incinta Facultății de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării, Str. Minerilor, nr.85, în […]

CONFERINȚA DE PRESĂ PRIVIND ÎNCHEIEREA PROIECTULUI POSDRU/156/1.2/G/136845
Asociația CITYAUDIT.RO, OPERATIONS RESEARCH și UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI organizează în data de 13.11.2015 conferinţa de încheiere a proiectului regional “Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi competenţe profesionale sporite pentru studenţii din Regiunea Nord-Vest”
Evenimentul va avea loc în incinta Facultății de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării, Str. Minerilor, nr.85, în sala T1, începând cu ora 16:00.
Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea învățământului superior bazat pe competențe în Regiunea Nord-Vest prin îmbunătățirea programelor de licență și master specifice domeniilor de studii în științele politice, administrative și ale comunicării, conform Cadrului Național al Calificărilor în Învățământul Superior, în vederea unei mai bune adaptări a ofertelor de învățământ superior la nevoile pieței munciiși ale societății bazate pe cunoaștere.
Beneficiarii direcțiai proiectului l-au constituit 250 de studenți din cadrul Univeristății Babeș-Bolyai, din regiunea Nord-Vest și 20 de cadre didactice provenind din același mediu.
Rezultate obținute în cadrul proiectului:
• Actualizarea curriculara a 11 discipline de la nivel licență și a 4 discipline de la nivel master
• 250 de studenți și 20 de cadre didactice implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare din cadrul instituțiilor de învățământsuperior din regiune
• Dezvoltarea competențelor specifice de cercetare, analiza a datelor și a competențelor antreprenoriale pentru 250 de studenți
• Îmbunătățirea interacțiunii dintre Universitate și mediul de afaceri, prin organizarea a peste 10 sesiuni antreprenoriale cu invitați și studenți, și stabilirea a 10 acorduri cu organizațiile în vederea accesului la baze de date specializate pe studierea comportamentului consumatorilor
• 20 de cadre didactice implicate în dezvoltarea curriculara și adaptarea unei metodologii de lucru aferentă proiectului
• 10 studii de marketing realizate empiric împreună cu studenții și la nivelul țării
• Realizarea unei rețele virtuale in cadrul platformei interactive între o serie de organizații din regiune în vederea monitorizării evoluțiilor competențelor necesare la locul de muncă și actualizarea permanentă a programelor de studii.
Proiectul a fost cofinanţat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pecunoaștere” Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitateaîn învățământul superior” iar perioada de implementare a fost 14 mai 2014 – 13 noiembrie 2015. Potrivit Contractului de Finanţare POSDRU/156/1.2/G/136845, valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2.168.456,00 lei din carevaloarea finanțării nerambursabile este de 2.125.086,88 lei.
Manager Proiect
Stefan STANCU Asociația CITYAUDIT.RO
Pentru informații suplimentare privind proiectul vă rugăm să contactați Asociatia CITYAUDIT.RO, cu sediul social în Piața Presei Libere,Nr.1, Corp C2, et. 1, Cam. 15(3), Sector 1, Municipiul București, Fax: 031 425 4559, E-mail: cityaudit.ro@gmail.com

Your Trainer

There are 0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!